Kupní smlouva

Kupní smlouva je v kvalitním provedení vždy účinnější a levnější než nejschopnější právník. Bez kupní smlouvy, pouze na základě e-mailové či telefonické objednávky, jsou pohledávky v podstatě nevymahatelné. Kupní smlouvy nejčastěji obsahují následující nedostatky:

Poctivý platí bez smlouvy, nepoctivého ...

... smlouva k zaplacení nedonutí? Ale to je poměrně častý omyl! Pohledávky nevznikají až tak z nepoctivosti, jako spíše z nedorozumění, které vyústí v osobní střety. Do všech vztahů, od manželských až po dodavatelsko-odběratelské, vstupují jednotlivé strany s různými očekáváními. Mnohá očekávání jsou nevyřčená a obě strany mlčky předpokládají, že jsou jasná a druhá strana s nimi souhlasí.

Ústní dohoda obnáší riziko, že časem bude dohoda zapomenuta nebo si ji každá strana zapamatuje či vyloží jinak. Rozvinutý vztah, který stranám generuje profit, umožní dodatečné změny pravidel jen na úkor ústupků slabší strany, což vyústí v pocity křivdy a snahu po odplatě. Často se s tím setkáváme při dodatečných změnách provizních podmínek. Schopní obchodníci se pak od firmy odtrhávají a zakládají si vlastní společnosti.

Trvejte na písemném zakotvení vzájemné spolupráce ihned na jejím začátku, a to i přesto, že jste obdařeni zázračnou schopností vyloučit budoucí partnerovu nepoctivost. Na písemné smlouvě trvejte zejména tehdy, pokud se jedná o obchodní vztahy mezi přáteli či rodinnými příslušníky.

Stejně jako zloděj upřednostní nezabezpečené auto před zabezpečeným, může trvání na písemné smlouvě motivovat nepoctivého obchodního partnera k tomu, aby své úmysly jednodušeji realizoval jinde. Dobrá kupní smlouva například neumožní nepoctivci vyhnout se úhradě tím, že bude pohledávky rozporovat smyšlenými reklamacemi.

702119 pohledávek za 2.9 mld. Kč
solventnost hlídána u 64503 firem
2933 registrovaných uživatelů

pohledávky · vymáhání · prevence

hledat dlužníky, pohledávky
ověřit platební morálku firmy

IČ: