Výhrada vlastnického práva

Výhrada vlastnického práva je (§ 601 ObčZ) písemné ujednání mezi kupujícím a prodávajícím, že prodávající nabude vlastnické právo k prodávané věci až po jejím úplném zaplacení. Prodávající může při prodlení s platbou snadno uplatnit právo na vydání věci z titulu ochrany vlastnického práva. Sjednáním výhrady vlastnického práva není odběratel mimo jiné oprávněn věc dále prodat, jinak se vystavuje trestnímu stíhání za zpronevěru.

Doporučujeme zajištění doplnit monitoringem platební morálky odběratelů.

665050 pohledávek za 3.0 mld. Kč
solventnost hlídána u 65098 firem
2822 registrovaných uživatelů

pohledávky · vymáhání · prevence

hledat dlužníky, pohledávky
ověřit platební morálku firmy

IČ: