Reference uživatelů

Chcete-li vyjádřit svou vděčnost referencí, a tak podpořit z 98% neziskový projekt, prosím, zašlete text své reference na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktu.

Viktor Jakimič, živnostník

"Chtěl bych na tomto místě poděkovat panu Ing. Haladovi za jeho činnost. Moc si jeho služeb vážím . Zdarma a ochotně mi pomáhal s mými pohledávkami."

Petr Říha, správce pohledávek, TNT Post ČR s.r.o., člen koncernu TNT

"Osobně jsem potěšen, že server BPX funguje tak jak naše společnost očekávala. Zařazení některých našich dlužníků do registru BPX se nám osvědčilo jako jeden z nástrojů pro úspěšné vymáhání pohledávek."

Petr Šebek, PEGAS CONTAINER s.r.o.

"Zákazníci se na nás obracejí ohledně pronájmu kontejnerů. Každého nového zákazníka prověřím. Navštívím justici, mrknu na Plátce DPH a na závěr navštívím Váš BPX, kde se dozvím spoustu doplňujících info. Např. volal zákazník, že potřebuje 4 kontejnery. Postupoval jsem standardně a na BPX jsem zjistil že pan má značné dluhy. Přes net jsem si našel i jiného postiženého a ten mi potvrdil, onen zákazník mu dluží též."

Josef Staroba - OMMAL, OSVČ, Ostrava - Hulváky

"Služby společnosti pana Halady, web www.BPX.cz, mohu jenom doporučit všem, kteří potřebují informace o případných odběratelích zboží. Určitě se vyhnete hned na počátku jistým potížím u firem se špatnou platební morálkou. V dnešní době je nutné si každého prověřovat v mnoha směrech, k čemuž slouží tento server. Pan Halada je vždy velmi vstřícný a nápomocen. Pouze služby takovýchto společností nám pomohou "zbavit" se nepoctivců a podvodníků, kterých je stále mnoho. Děkuji za tyto služby. Přeji hezký den J. Staroba"

Břetislav Ostrožík, živnostník

"Děkuji za vaší pomoc a spolupráci. Díky vaší stránce se mi ozvali subjekty, které mi nabídli řešení. Sice vzhledem k vyhlášenému úpadku se žádné řešení nestihlo už realizovat, ale i tak jsem rád, že jste mi pomohl. Děkuji."

Ing. OTTO REITLER - RM-SAT

"Vážený pane Halada, dostihlo mne stáří, je mi 76 let, a tak jsem pověsil podnikání na hřebíček. Rozhodně si zaslouží poděkování Vaše užitečná činnost, která trh pro poctivé podnikatele činí bezpečnější. Ještě jednou Vám děkuji a přeji Vám ve Vaší nelehké, ale nesmírně užitečné práci, mnoho zdaru. Ing Otto Reitler."

Ing. Jaroslav Šimeček, Hoval CZ s.r.o.

"Nechci na tomto místě děkovat panu Haladovi, protože to dělám často, spíše chci služby serveru BPX doporučit všem, kteří je ještě neznají. Již po několik let aktivně využíváme monitoring platební morálky, služba funguje naprosto bezproblémově a spolehlivě a – což je podstatné - stále se rozvíjí a nabízí další možnosti. V dnešní době, kdy platební morálka mnohých subjektů často připomíná divoký začátek devadesátých let, představují tyto služby nesporně velmi užitečný nástroj k prověřování jak stávajících, tak zejména nových obchodních partnerů. Pochválit server BPX chci i za vstřícnost ke speciálnímu požadavku naší firmy – umožnit on-line prověřování přímo z firemního informačního systému a externích aplikací obecně; od formulace požadavku ke zprovoznění uplynulo několik málo dní a vše funguje - rychle, transparentně, bezpečně."

Monika Brožová

"Prosím o info, jakým způsobem odstranit dlužníka z vašeho webu. Po zaslání oznámení, že byl přidán na váš server, reagoval dlužník okamžitě a ten samý den dluh uhradil. Samotnou mne překvapilo, jak učinné je dlužníka zveřejnit. Na druhou stranu je dobré vědět, že něco takového existuje a snažit se vyvarovat tomu, aby se tam sám neocitl. Děkuji."

Ing. Josef Pavlát - autorizovaný inženýr a soudní znalec

"Vážený pane Halada, chtěl bych Vám poděkovat za Vaše služby. Nemohl jsem z dlužníka vymoci úhradu faktury. Už jsem se s penězi prakticky rozloučil, nevěřil jsem, že dlužník zaplatí, ale zadal jsem jeho dluh do Vaší evidence, abych alespoň ostatní upozornil na to, že jde o neplatiče a dál jsem už nic nedělal. Asi po půl roce se mně najednou ozval ředitel té společnosti, že prý mu vadí, že jeho společnost je na internetu prezentována jako neseriózní neplatič, že je to prý poškozuje, a že chce dluh uhradit. Do týdne zaplatil a já jsem ho z Vašeho seznamu vymazal. Funguje to."

JUDr. Jiří Egermaier, auditor firmy Jan Komínek

"Jsem přesvědčen o tom, že využívání služeb serveru BPX může pomoci ke zlepšení platební morálky obchodních partnerů. Zejména nově zavedené emailové upozornění dlužníka na jeho zveřejnění v seznamu dlužníků portálu BPX je velmi účinné. Poděkování panu Haladovi za záslužnou činnost."

Vladimír Kofroň, jednatel FATRIA, s.r.o.

"Po téměř roční pauze se opět vracím k používání Vašich stránek jako nejlepšímu nástroji pro práci s dlužníky. S Vašimi stránkami jsem se prvně seznámil ve svém předcházejícím angažmá. Aplikace BPX šetří čas, který by člověk věnoval návštěvám jednotlivých vebových stránek s neplatiči."

Jiří Císař, jednatel, Inco s.r.o. Chotěboř

"Díky bezplatnému zveřejnění naší několikaset tisícové pohledávky za dodané PC + příslušenství na vašem serveru www.bpx.cz jí dlužník - sice postupně - ale nakonec kompletně zaplatil. Tyto užitečné informace o pohledávkách slouží mnoha dalším firmám včetně bankovních ústavů a dlužníkovi tak velice vadí, že jej jeho (i potenciální) obchodní partneři vidí jako neplatiče. Velké problémy má dlužník i při shánění úvěrů. Tyto problémy jej nakonec donutili zaplatit. Doporučuji tuto užitečnou službu i ostatním firmám, které mají problémy s neplatiči."

Ing. Ivo Havlíček, obchodní zástupce .A.S.A. spol. s r.o.

"Příjemně mě vaše databáze překvapila a také mi dala velice důležitou nápovědu, jak se chovat k mému "zákazníkovi", abych nedopadl jako firma, která u vás vůči němu uvádí pohledávku v řádech statisíců..."

Jiří Novotný, AC-Elektro

kopie mailu pana Novotného: "Pohledávku jsem právě odstranil ze seznamu. Alespoň jde vidět, že Vaše služba funguje jak má. Právě toto donutilo jednoho neplatiče takřka po roce uhradit svůj závazek. Přeji hezký zbytek dne. Novotný"

Petr Král

"Měl jsem pohledávku za zboží - faktura na splatnost. Kontaktoval jsem několik firem na vymahání, ale ke konkrétní nabídce řešení mé pohledávky nedošlo. Dal jsem to k soudu, ale ani po půl roce mi nepřišla odpověď. Dal jsem dlužníka na webovky bpx.cz, několikrát jsem potvrzoval, že pohledávka stále platí. Po roce mi přišel e-mail od dlužné firmy - uhradily jsme vám dlužnou čásku a okamžitě zrušte pohledávku na www.bpx.cz."

Mgr. Monika Vaníčková, jednatelka Střechy Vaníček spol. s r.o.

"K úspěšnému vyřešení pohledávek přispělo zveřejnění na www.bpx.cz, jelikož se pan Málek na seznamu našel, lekl se a zaplatil. Další pohledávka - pan Horký - 1 000 000,-Kč - ujal se ji pan Paták - tel.: 603 235 789 a vyřešeno. Takže D Ě K U J I M N O H O K R Á T!!! Vaníčková"

Martin Fafilek, risk management, OMV Česká republika, s.r.o.

Spolupráce se serverem bpx.cz se nám velmi osvědčuje. S kvalitou poskytovaných informací jsem velmi spokojený, za rok spolupráce se mi nestalo, že by informace na bpx byla nepravdivá, což samozřejmě zlepšuje vztahy se zákazníky. Výhodou je přehlednost reportů, jejich forma umožňuje snadnou automatickou kontrolu proti našemu systému, takže v důsledku kromě nedobytných pohledávek šetří i čas. Tyto informace doporučuji i našim zákazníkům, doufám, že je smysluplně využívají a že jejich portfolio je stejně pečlivě monitorované jako to naše."

Ing. Řehůřek, obchodní ředitel WOLSELEY Czech Republic spol. s r.o. (dříve CESARO spol. s r.o.)

"Jeden z dlužníků, kterého jsme zveřejnili na BPX, začal splácet svůj více jak milionový závazek několik dní po zveřejnění. Bezpečně víme, že k úhradě dluhu přispělo jeho zveřejnění, protože dlužník kontaktoval jak BPX, tak nás s žádostí o vymazání z databáze. Jako velmi zaneprázdněný člověk si především vážím toho, že využívání služeb BPX je jednoduché a časově nenáročné. Reakce je rychlá, ať už zasíláme e-mailem několik desítek dlužníků ke zveřejnění nebo několik tisíc svých odběratelů k hlídání platební morálky."

Ing. René Kuchár, Agentura STUDENT s.r.o.

"Máme stovky odběratelů, s monitoringem jsme začali teprve před měsícem, ale když jsem si prohlížel bonitu, našel jsem tam mnoho zajímavých informací ! Bohužel jsem také zjistil, že díky našemu zpoždění v zahájení monitoringu jsme "schytali" dva neplatiče v úhrnu cca 40 t Kč, což jasně mluví za vše. Vaše služby považuji za užitečné, cenově naprosto přijatelné a hlavně funkční. Zkusím Vás doporučit několika kamarádům a známým."

Úklidová firma Dragounová Jaroslava

"Zaregistrovala jsem se u Vás s úmyslem dát na Vaše stránky dlužníka, který mi nezaplatil fakturu. Dokonce jsem si i vytiskla a podepsala smlouvu, že Vám jí pošlu. Ale nejprve jsem svého dlužníka upozornila, že toto udělám a světe div se, obratem napsal, že zaplatí. Nyní čekám na výpis z banky, zda se tak stalo. Děkuji za to že existujete a mnohým lidem usnadníte dostat své peníze zpět.
[později byla na BPX.cz poslána tato zpráva:]
Moje pohledávka byla díky Vašim stránkám již uhrazena a to jsem dlužníkovi jen pohrozila tím, že jej na nich uveřejním. Všem svým přátelům nyní posílám kontakt na Vaše stránky, kdyby i oni měli podobný problém, aby věděli kam se s ním obrátit."

Miroslav Vítů (Mezinárodní nákladní doprava AMLIR)

"Tímto bych chtěl poděkovat za spolupráci s bpx.cz, kdy po zvěřejnění došlo k úhradě všech pohledávek do té doby marně vymáhaných. V každém případě budu ve zveřejňování neplatičů na bpx.cz pokračovat a tím snad i zlepšovat platební morálku firem."

Milan Ratajský - ratajasky.com

"Několik pohledávek za zkušeným a otrlým neplatičem nás stálo spoustu nervů. Do tří týdnů od zveřejnění pohledávek na BPX.cz jsme obdrželi řadu nabídek na vymáhání na základě mandátní smlouvy nebo odkoupení. Vybrali jsme nejvýhodnější nabídku a pohledávku prodali."

Jan Čapka, jednatel Golden Prague Tour, s. r. o.

"Převzetím konkurenční firmy jsme nevědomky převzali i promlčený dluh, který byl zveřejněn na BPX.cz. Kvůli této pohledávce jsme nemohli získat kontokorentní úvěr. Kontaktovali jsme panu Haladu, správce BPX.cz, s žádostí, aby tato již neplatná pohledávka byla z BPX.cz stažena. Pan Halada si nechal celou záležitost vysvětlit, prověřil ji a zajistil odstranění pohledávky do druhého dne. Velmi oceňujeme, jak rychle a ochotně přistupuje správce BPX.cz k žádostem, které pro něj nepředstavují žádný profit."

Zdeněk Mičák - ELMI sps

"Na BPX.cz jsem zveřejnil svého dlužníka. Díky zveřejnění mě oslovila inkasní agentura s nabídkou vymáhání, které se nakonec ukázalo jako úspěšné."

Michal Svoboda, obchodní manažer pro ČR, GPH, spol. s r.o.

"Na BPX jsme zveřejnili dlužníka, se kterým jsme nebyli schopni po několik měsíců navázat prakticky jakoukoliv komunikaci. Dlužník zanedlouho po zveřejnění svůj dluh uhradil. Vzhledem k nezájmu dlužníka s námi komunikovat ale nemáme informace o tom, jakou měrou k úhradě dluhu přispělo jeho zveřejnění. Každopádně, považujeme zveřejnění za jednu z mála pák, které případné dlužníky mohou postrčit k úhradě už proto, že každý si v obchodním styku více či méně zakládá na své pověsti a je na ní vždy částečně závislý."

Miloslav Málek

"Svého dlužníka jsem zveřejnil na BPX a zároveň jsem zahájil proti němu soudní řízení. Dlužník časem svůj dluh uhradil. K úhradě dluhu přispělo i zveřejnění, protože dlužník pouhý den po úhradě své poslední splátky požadoval po správci BPX vymazání svého dluhu."

Michal Fila, inkaso pohledávek

"Na BPX jsme zveřejnili dlužníka. Dlužník nás do týdne od zveřejnění sám kontaktoval s žádostí o smazání pohledávky v systému se slibem, že bude svůj závazek řešit. Díky zveřejnění se mu zkomplikovala žádost o faktoring."

Petr Svirák, BIRKART CR, Mezinárodní zasílatelství s.r.o.

"Díky BPX se nám podařilo zlepšit platební kázeň našich odběratelů. Ceníme si jednoduchosti služeb. E-mailem zašleme IČ odběratelů, e-mailem dostáváme pravidelné informace o jejich aktuální platební morálce."

Ing. Miloš Mrva, vedoucí finančního oddělení ETA a.s.

"V textacích upomínek, které zasíláme dlužníkům, zmiňujeme možnost jejich zveřejnění na BPX. Je řada nástrojů, jak vyvinout na dlužníky potřebný nátlak. Možnost zveřejnění je jedním z nich. V případě, že všechny možnosti vyčerpáme, pohledávky zveřejníme s cílem nalezení potenciálních zájemců o tyto pohledávky. Současně pohledávku začínáme mimosoudně vymáhat."

702117 pohledávek za 2.9 mld. Kč
solventnost hlídána u 64503 firem
2933 registrovaných uživatelů

pohledávky · vymáhání · prevence

hledat dlužníky, pohledávky
ověřit platební morálku firmy

IČ: