Jak zveřejnit dlužníky, pohledávky?

Zveřejňovat pohledávky (dlužníky) mohou uživatelé s bezplatným tarifem START a placeným tarifem FULL po přihlášení.

Základní smluvní povinností je inzerce pravdivých informací, což mimo jiné vyžaduje uvádět do kolonky poznámka právní podklad pohledávky, např. smlouva, směnka, dodací list, uznání závazku dlužníkem, aj. Neuvedení právního podkladu v podstatě znamená, že se jedná o nespornou pohledávku uznanou dlužníkem nebo soudem (rozhodcem). Je-li pohledávka ve skutečnosti sporná, budete sankciováni smluvní pokutou.

Bez obav je možné inzerovat právnické osoby. Inzerce pohledávek za OSVČ je možná, ale pouze takových dluhů, které vznikly z podnikání. U fyzických nepodnikajících osob není možné zveřejnit bližší identifikaci jako jméno, RČ, přesná adresa atd. Do kolonky pohledávku na firmu uveďte "nepodnikatel" a místo IČ uveďte nulu. O tyto dluhy mají zájem specializované firmy, které bližší identifikaci dlužníka nepotřebují, stačí jim jen kontakt na věřitele.

Do kolonky e-mail poslat na je možné uvést e-mailovou adresu dlužníka (maximálně 3 e-mailové adresy oddělené středníkem). Dlužník obdrží zprávu, že byl zveřejněn v registru dlužníků na www.bpx.cz. Tato možnost je přístupná pouze pro tarif FULL.

Upozornění

Je Vaší povinností inzerovat pravdivé pohledávky a v případě potřeby je aktualizovat tak, aby jste vždy zaručili jejich správnost a pravdivost. Této povinnosti nejste zproštěni ani když Vámi pověřený zaměstnanec z firmy odejde a Vy jaksi na nějakou inzerci pohledávek zapomenete.

Import pohledávek ze souboru

Pohledávky můžete zadat k inzerci také importem ze souboru. Své pohledávky evidujete například v Excelu následovně:

Ukázka evidence pohledávek v Excelu

Ve sloupci A je uvedeno, zda se jedná o nabídku či poptávku pohledávky. V dalších sloupcích je IČ společnosti, stát, název společnosti, hodnota pohledávky, měna, poznámka (nepovinné) a email dlužníka (nepovinné). Máte dvě možnosti:

Po přihlášení soubor vytvořený jedním z výše uvedených způsobů nahrajte pomocí formuláře Import pohledávek ze souboru. Volba nahradit současné pohledávky znamená, že Vaše existující pohledávky budou nahrazeny pohledávkami importovanými. Volba přidat k současným pohledávkám znamená, že původní pohledávky budou ponechány, nové pohledávky se k nim přidají.

Chcete-li rychle smazat všechny své pohledávky, importujte prázdný soubor s volbou nahradit současné pohledávky. Správně zadané pohledávky se zobrazí v tabulce (je možné je editovat, mazat, aktualizovat). Chybně zadané pohledávky se zobrazí pod tabulkou červeně.

702118 pohledávek za 2.9 mld. Kč
solventnost hlídána u 64503 firem
2933 registrovaných uživatelů

pohledávky · vymáhání · prevence

hledat dlužníky, pohledávky
ověřit platební morálku firmy

IČ: