Úspěšnost vymáhání pohledávek

Úspěšnost vymáhání pohledávek, tedy do jaké výše budou pohledávky vymoženy, je především předurčeno stářím pohledávky, existencí dostatečných právních podkladů, mírou zajištění pohledávky a existencí dlužníkova majetku. U pohledávek platí vesměs pravidlo, že úspěšnost vymáhání klesá po lhůtě splatnosti. Chybějící právní podklady mohou na druhé straně podstatně snížit úspěšnost vymáhání pohledávek i krátce po její splatnosti. Nevymahatelnost pohledávky je zpravidla způsobena neexistencí smlouvy, formálními a věcnými nedostatky smlouvy, promlčením pohledávky a prekluzí práva (zánik práva z důvodu jeho neuplatnění do určité lhůty).

702118 pohledávek za 2.9 mld. Kč
solventnost hlídána u 64503 firem
2933 registrovaných uživatelů

pohledávky · vymáhání · prevence

hledat dlužníky, pohledávky
ověřit platební morálku firmy

IČ: