Zajištění pohledávky, závazku

Zajištění závazku resp. pohledávky se děje prostřednictvím tzv. zajišťovacího prostředku (institut, instrument), který svou samotnou existencí donucuje odběratele k uhrazení pohledávek a v případě potřeby zajišťuje i nedobrovolné uhrazení pohledávek dlužníkem. Proto mluvíme u funkci donucovací a zajišťovací. Níže jsou uvedeny zajišťovací prostředky jimiž lze zajistit závazky resp. pohledávky. Je nanejvýš vhodné zajištění závazku doplnit monitorováním platební morálky odběratele.

702118 pohledávek za 2.9 mld. Kč
solventnost hlídána u 64503 firem
2933 registrovaných uživatelů

pohledávky · vymáhání · prevence

hledat dlužníky, pohledávky
ověřit platební morálku firmy

IČ: