Vymáhání pohledávek

Jaká metoda vymáhání pohledávek je nejlepší? Začněte tím nejjednodušším a zveřejněte svého dlužníka. Inzerce pohledávek je bezplatná a přinese Vám následující výhody:

Vymáhání pohledávek pomocí zveřejnění nemusí být nejúčinnější metodou vymáhání. Ale proč nezačít nejrychlejší, nejjednodušší a navíc bezplatnou možností? Co Vám brání vymáhat pohledávky jinak, zatím co budou zveřejněny? Zveřejňovat své pohledávky (dlužníky) mohou registrovaní uživatelé s bezplatným tarifem START nebo placeným tarifem FULL.

Vymáhání pohledávek zveřejněním: fakta a mýty

Každý dlužník je někde zveřejněn

NE. Věřitelé zveřejňují své dlužníky dobrovolně. Proto i zcela zadlužená firma s mnoha desítkami věřitelů nemusí v žádném registru dlužníků figurovat z jednoduchého důvodu - žádný věřitel ji nikde nezveřejnil. V případě, že se hledaná firma nenalézá v našich a externích databázích, informujeme o tom textem "Hledaná firma je solventní podle informací z 9 databází" a nikoliv "Hledaná firma je solventní". Věříme, že hledající plně chápou rozdíl v těchto sděleních.

Každý zveřejněný dlužník je na bpx.cz

NE. Věřitel se může rozhodnout svého dlužníka zveřejnit v jiném registru dlužníků než na bpx.cz. Pro eliminaci toho nedostatku si s řadou jiných registrů dlužníků vyměňujeme data. Čím více registrů dlužníků do svého vyhledávání zapojíme, tím hodnověrnější informace poskytneme.

Zveřejnění nedonutí dlužníka k úhradě

NE. Žádná forma vymáhání pohledávek nemá 100% účinnost, a proto je chyba, se zcela spoléhat jen na jednu z nich. Každého dlužníka donutí k úhradě něco jiného. Část dlužníků zareaguje na upomínky věřitele, jiní na výhružku zveřejnění nebo až samotné zveřejnění, dopis od právníka, osobní návštěvu pracovníka inkasní firmy a část dlužníků nezareaguje na nic, už zkrachovali.

Kouzlo zveřejnění je v tom, že vás nic nestojí a můžete je provést ihned ze svého počítače. Mnohé inkasní firmy svěřené pohledávky začínají vymáhat právě jejich zveřejněním. Část dlužníků zaplatí a z těchto pohledávek má inkasní agentura největší zisk (procento z vymožené částky - nulové náklady na vymožení). Zbylou, větší část pohledávek, inkasní firma vymáhá dalšími nástroji a její ziskovost klesá. Nepředávejte proto inkasní firmě všechny své pohledávky, ale pouze ty, které jste si nevymohli sami bezplatně pomocí upomínek a zveřejnění. Na druhé straně se vyvarujte toho, abyste pohledávky vymáhali pouze jejich zveřejněním.

Všechny zveřejněné informace na bpx.cz jsou pravdivé

NE. Kdokoliv může zveřejnit cokoliv, včetně smyšlených a sporných pohledávek. Na druhé straně je výskyt sporných pohledávek do určité míry ovlivnitelný:

Za více než 13 let fungování bpx.cz lze tvrdit, že nejsou zveřejňovány vyloženě smyšlené pohledávky. Ojediněle se vyskytují sporné pohledávky a nejvíce jsou zastoupeny neaktuální pohledávky - v době zveřejnění byly pravdivé, ale dlužník dluh uhradil a věřitel zapomněl pohledávku smazat. Měřítkem kvality registru dlužníků není jeho velikost, ale míra zamoření neaktuálními pohledávkami. Jak úspěšně registr dlužníků s tímto nešvarem bojuje, nepřímo ukazují počty smazaných pohledávek a inzerentů. Na bpx.cz bylo například v letech 2006 až 2012 smazáno 1340 inzerentů a pohledávky v objemu 20 mld. Kč.

702119 pohledávek za 2.9 mld. Kč
solventnost hlídána u 64503 firem
2933 registrovaných uživatelů

pohledávky · vymáhání · prevence

hledat dlužníky, pohledávky
ověřit platební morálku firmy

IČ: