Časté dotazy

Jsem veden v registru dlužníků?

Registrů dlužníků je několik. Chcete-li zjistit, zda jste evidováni v našem registru, zadejte vpravo nahoře název firmy nebo její osmimístné IČ. Výsledek hledání prostudujte, rozlište mezi "dlužník zveřejněn na www.bpx.cz" a "www.bpx.cz informuje, že dlužník je zveřejněn jinde". Na www.bpx.cz lze zveřejňovat pouze podnikatelské subjekty s IČ. Jste-li nepodnikatel s RČ, obraťte se na 4 registry uvedené na stránce seznam dlužníků pod nadpisem Další databáze dlužníků. Tyto registry evidují právě nepodnikatele.

Registry dlužníků obvykle poskytují za poplatek výpisy o bezdlužnosti. Než si výpis o bezdlužnosti zaplatíte, přesvěčte se, zda jej bude např. banka vůbec akceptovat. Některá potvrzení o bezdlužnosti působí sice formálně přesvědčivě, ale ve skutečnosti jsou jen nevýznamným cárem papíru. V této souvislosti je pochopitelné, proč se některé registry označují za národní, centrální, evropské nebo dokonce celosvětové registry dlužníků. Proč vytvářejí stránky s názvy ministerstev, finančních úřadů a jiných státních orgánů, z kterých na své registry odkazují (odkaz1, odkaz2, odkaz3) nebo "používají" označení oficiálních registrů (odkaz4, odkaz5, odkaz6).

Žádám o výmaz z registru

Ověřte si nejprve dle předchozího bodu, zda jste opravdu zveřejněn na www.bpx.cz. Jste-li přesvědčeni, že se jedná o nepravdivou informaci, napište nám krátkou e-mailovou zprávu s uvedením svého IČ nebo názvu. Napadnout lze jen zveřejnění nabídky pohledávky, nikoliv poptávky pohledávky nebo situaci, kdy systém www.bpx.cz pouze informuje o zveřejnění dlužníka v externím zdroji.

Seznam dlužníků v excelu obsahuje pohledávky, které však nelze najít přes vyhledání vpravo nahoře pod červeným textem. Nejedná se o chybu?

Aktuální data poskytuje on-line vyhledávání vpravo nahoře pod červeným textem. Jednou měsíčně je vygenerován seznam pohledávek v excelu a je umístěn na stránku Seznam dlužníků a neplatičů. Do excelu se už nepromítají změny, které uživatelé se svými pohledávkami udělají. Excel je tedy už neplatný až do jeho další aktualizace. Uživatelé s tarifem Full si mohou kdykoliv vygenerovat aktuální seznam všech zveřejněných pohledávek.

Mohu si nechat monitorovat platební kázeň někoho jiného než odběratele?

Je lhostejné, čí platební kázeň chcete monitorovat. Někteří naši klienti si mimo odběratelů nechávají navíc monitorovat platební kázeň i dodavatelů, aby mohli lépe reagovat na případné výpadky dodávek. Navíc Vám zhoršená platební kázeň vašeho dodavatele umožňuje koupit pohledávky od jeho věřitele a následně je s profitem započíst vůči závazkům, které k svému dodavateli máte. Je zcela na Vás, k čemu získané informace budete využívat.

Co dělat, když obdržím upozornění na špatnou platební morálku odběratele?

Možností je celá řada, záleží, co si ke svému odběrateli můžete nebo chcete dovolit. Každopádně je vhodné odběratele upozornit na špatnou platební morálku, je především v jeho zájmu, aby toto negativní označení odstranil. V případě, že informačním zdrojem je www.bpx.cz máte možnost kontaktovat pro získání bližších informací inzerenta, který pohledávky na Vašeho odběratele zveřejnil. Získané informace Vám pomohou rozhodnout, zda odběrateli dodávat už jen na fakturu nebo snížit jeho úvěrový limit nebo lépe zajistit své pohledávky.

Jak postupovat o nového odběratele?

Není nutné měnit zažité pravidlo, že první dodávky jsou poskytnuty za hotové nebo platbu předem a až poté se přistupuje k dodávkám na fakturu. Jen je nutné ihned zařadit odběratele do monitoringu platební morálky, abyste mohli být informováni o jeho platební kázni ještě před první dodávkou na fakturu. Do této doby je nezbytné podepsat s odběratelem kupní smlouvu.

Mohu prostřednictvím Vás anonymně poptávat pohledávky za určitými právními subjekty?

Pohodlně toho můžete dosáhnout pomocí monitorování platební morálky odběratelů. Zašlete nám IČ subjektů, které Vás zajímají. Vyskytnou-li se na ně pohledávky, budete informován. Druhou možností je po přihlášení na www.bpx.cz, vložit do systému poptávky po pohledávkách, které Vás zajímají. Dále upravte své registrační údaje. Zaškrtnutím políčka „anonymita“ se budou Vámi inzerované pohledávky zveřejňovat pouze s telefonickým a e-mailovým spojením. Pozor aby i Váš e-mail měl anonymní podobu. Někteří naši uživatelé se anonymizují a pak uvedou jakou svůj kontaktní e-mail jmeno.prijmeni@firma.cz. V případě, že se Vaše poptávka střetne s nabídkou, budete automaticky vyrozuměn e-mailem.

702118 pohledávek za 2.9 mld. Kč
solventnost hlídána u 64503 firem
2933 registrovaných uživatelů

pohledávky · vymáhání · prevence

hledat dlužníky, pohledávky
ověřit platební morálku firmy

IČ: