Kreditní informace

Kreditní informace by měly příjemci umožnit kvalitní odhad vývoje budoucího obchodního vztahu s odběratelem, především jeho schopnosti a ochoty dostát svým závazkům. Mezi kreditní informace se kromě kontaktních a identifikačních údajů firmy řadí údaje z účetních výkazů (obrat, aktiva, základní jmění, zisk, pohledávky, závazky). Největší vypovídající hodnotu mají platební zkušenosti jiných dodavatelů. Účetní výkazy popisují skutečnost s určitým časovým zpožděním, a tak není divu, že se dodavatelé spíše zaměřují na monitorování platební morálky svých odběratelů a odpovídající zajištění pohledávek.

702118 pohledávek za 2.9 mld. Kč
solventnost hlídána u 64503 firem
2933 registrovaných uživatelů

pohledávky · vymáhání · prevence

hledat dlužníky, pohledávky
ověřit platební morálku firmy

IČ: