Podzástavní právo

Podzástavní právo (§ 173 ObčZ) vzniká v případě, kdy je dána do zástavy pohledávka, která je zajištěna zástavním právem, jehož předmětem je věc. Souhlas vlastníka zastavené věci se ke vzniku podzástavního práva nevyžaduje, je však nutné mu vznik podzástavního práva písemně oznámit. Ke vzniku podzástavního práva k nemovitostem, bytům a nebytovým prostorům ve vlastnictví se vyžaduje jeho vklad do katastru nemovitostí. Po splatnosti pohledávky zajištěné podzástavním právem se může podzástavní věřitel domáhat uspokojení ze zástavy místo zástavního věřitele (podzástavce).

Další alternativy zajištění závazku.

665050 pohledávek za 3.0 mld. Kč
solventnost hlídána u 65098 firem
2821 registrovaných uživatelů

pohledávky · vymáhání · prevence

hledat dlužníky, pohledávky
ověřit platební morálku firmy

IČ: