Exekutorský zápis

Exekutorský zápis je veřejná listina, kterou soudní exekutor osvědčuje formou zápisu skutkové děje a stav věci, například splnění dluhu. Exekutorský zápis je obdobou již užívaného notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti. Žadatel získá sepsáním zápisu jednoznačný důkaz o osvědčené skutečnosti. Nejvýznamnější formou exekutorského zápisu je zápis o dohodě, kterou se účastník zaváže splnit pohledávku nebo jiný nárok druhého účastníka vyplývající ze závazkového právního vztahu, v níž svolí, aby podle tohoto zápisu byl nařízen a proveden výkon rozhodnutí nebo exekuce, jestliže svou povinnost řádně a včas nesplní.

Tento druh vykonatelného exekutorského zápisu má zásadní praktický význam pro oprávněného, který na případ nesplnění povinnosti druhé smluvní strany ušetří čas i peníze při vymáhání svého nároku. Oprávněný se nemusí již podrobit zpravidla vleklému nalézacímu soudnímu řízení a v případě, že povinný nedostojí své povinnosti včas a řádně, má k dispozici přímo vykonatelný exekuční titul.

Další možnosti zajištění pohledávek.

702118 pohledávek za 2.9 mld. Kč
solventnost hlídána u 64503 firem
2933 registrovaných uživatelů

pohledávky · vymáhání · prevence

hledat dlužníky, pohledávky
ověřit platební morálku firmy

IČ: