Upomínky

Upomínky jsou jedním z nástrojů vymáhání pohledávek. V první telefonické upomínce se věřitel zpravidla ujišťuje, zda dlužník obdržel fakturu a nereklamuje dodané zboží či služby. Obecně se považuje telefonické vymáhání pohledávek za efektivnější než například písemný kontakt, ale není samospasitelné. Pro případné soudní řízení je vhodné mít některé upomínky v prokazatelné formě (písemně, doporučeně).

Neuhradí-li dlužník pohledávky v náhradním termínu, měl by věřitel v upomínkách stupňovat svůj tlak např. upozorněním na uplatnění smluvní pokuty, úroku z prodlení, zveřejnění pohledávky, soudní či exekuční řízení. Dlužník si musí být vědom toho, že se o pohledávky zajímáte. Dle zkušeností je zpravidla placeno těm, kdo nejvíc křičí. Ve fázi upomínání by se měl věřitel pokusit opatřit písemné uznání pohledávky nebo své pohledávky dodatečné zajistit.

Vzor upomínky

Kontrolou naší účetní evidence jsme zjistili, že jste dosud neuhradili naši pohledávku, kterou máme vůči Vám z titulu nezaplacené faktury č. … za provedené …

Žádáme Vás o zaplacení částky … na účet … ve lhůtě do sedmi dnů ode dne obdržení tohoto dopisu. V případě, že nejste schopni uhradit celou dlužnou částku, žádáme Vás ve stejné lhůtě o zaslání písemného uznání dluhu co do důvodu a výše a o současné zaslání návrhu splátek dlužné částky.

V případě, že nesouhlasíte s vyčíslením dlužné částky, zašlete písemně námitky ve lhůtě do sedmi dnů ode dne obdržení tohoto dopisu.

V případě, že nedojde k uhrazení dlužné částky, popřípadě k uznání závazku a dohodě o splátkách dluhu, popřípadě k zaslání písemných námitek, budeme nuceni vymáhat svou pohledávku soudní cestou. V tomto případě budeme po Vás požadovat nejen zaplacení dlužné částky s úrokem z prodlení, ale i náklady právního zastoupení a soudní poplatek.

702118 pohledávek za 2.9 mld. Kč
solventnost hlídána u 64503 firem
2933 registrovaných uživatelů

pohledávky · vymáhání · prevence

hledat dlužníky, pohledávky
ověřit platební morálku firmy

IČ: