Poplatek

Poplatek 250 Kč je stanoven za kalendářní měsíc. Tarif Full se objednává na období jednoho roku. Částku 3000 Kč uhraďte na účet uvedený ve smlouvě nebo viz kontakt. Jako variabilní symbol uveďte své IČ, které používáte rovněž pro přihlašování. Po obdržení platby Vám bude zasláno vyrozumění o aktivaci tarifu FULL spolu s fakturou.

640782 pohledávek za 3.0 mld. Kč
solventnost hlídána u 62608 firem
2782 registrovaných uživatelů

pohledávky · vymáhání · prevence

hledat dlužníky, pohledávky
ověřit platební morálku firmy

IČ: