Forfaiting

Forfaiting je služba, spočívající v odkupu dlouhodobé pohledávky. Na rozdíl od factoringu pohledávky nevznikají z pravidelných dodávek produktů, ale zpravidla z jednorázových dodávek investičních celků, čemuž pak odpovídá i relativně vysoká hodnota pohledávky. Forfaiter odkoupením pohledávky od dodavatele přebírá na sebe veškerá rizika spojená s budoucím inkasem pohledávky. Základními platebními instrumenty, s kterými forfaiting pracuje, jsou akreditivy s odloženou splatností, směnky (vlastní i cizí, většinou bankou avalované) a bankovní záruky.

702118 pohledávek za 2.9 mld. Kč
solventnost hlídána u 64503 firem
2933 registrovaných uživatelů

pohledávky · vymáhání · prevence

hledat dlužníky, pohledávky
ověřit platební morálku firmy

IČ: