Platební neschopnost, insolvence

Platební neschopnost resp. insolvence je neschopnost dlužníka dostát svým splatným závazkům. V přesnějším pojetí se platební neschopnost vztahuje na dlužníka, který má vůli platit, ale není toho schopen. Odlišení platební nevůle od platební neschopnosti se rozlišuje např. při pojištění pohledávek. Oficiálně je dlužník insolventní (nesolventní) pokud:

Ochrana před platební neschopností odběratelů spočívá v zajištění pohledávek a v monitorování platební morálky odběratelů.

702118 pohledávek za 2.9 mld. Kč
solventnost hlídána u 64503 firem
2933 registrovaných uživatelů

pohledávky · vymáhání · prevence

hledat dlužníky, pohledávky
ověřit platební morálku firmy

IČ: