Platební neschopnost, insolvence

Platební neschopnost resp. insolvence je neschopnost dlužníka dostát svým splatným závazkům. V přesnějším pojetí se platební neschopnost vztahuje na dlužníka, který má vůli platit, ale není toho schopen. Odlišení platební nevůle od platební neschopnosti se rozlišuje např. při pojištění pohledávek. Oficiálně je dlužník insolventní (nesolventní) pokud:

Ochrana před platební neschopností odběratelů spočívá v zajištění pohledávek a v monitorování platební morálky odběratelů.

627062 pohledávek za 3.0 mld. Kč
solventnost hlídána u 62494 firem
2777 registrovaných uživatelů

pohledávky · vymáhání · prevence

hledat dlužníky, pohledávky
ověřit platební morálku firmy

IČ: