Factoring

Factoring je služba, spočívající v odkupu krátkodobé pohledávky před její splatností. Dodavatel postupuje své pohledávky za odběratelem na faktora (factoringovou společnost). Faktor poskytuje dodavateli na postoupené pohledávky dojednané zálohy (např. 90% hodnoty pohledávky). Odběratel hradí pohledávky na účet faktora, a poté převádí faktor dodavateli i doplatky postoupených pohledávek snížené o diskont a factoringové poplatky. V případě bezregresní formy factoringu je případnou insolvencí odběratele postižen faktor a ne dodavatel. Factoring umožňuje dodavateli mimo jiné překlenout doby splatnosti faktur a stabilizovat peněžní toky pro efektivnější finanční plánování.

702118 pohledávek za 2.9 mld. Kč
solventnost hlídána u 64503 firem
2933 registrovaných uživatelů

pohledávky · vymáhání · prevence

hledat dlužníky, pohledávky
ověřit platební morálku firmy

IČ: