Zmaření dražby

Zmaření dražby je neuhrazení ceny vydražitelem ve stanovené lhůtě. V případě dobrovolné dražby hodnoty do 200.000 Kč je vydražitel povinen uhradit cenu ihned po skončení dražby. U ostatních případech je stanovena 10 denní lhůta, u věcí značné hodnoty je stanovena lhůta 3 měsíců.

627062 pohledávek za 3.0 mld. Kč
solventnost hlídána u 62494 firem
2777 registrovaných uživatelů

pohledávky · vymáhání · prevence

hledat dlužníky, pohledávky
ověřit platební morálku firmy

IČ: