Zmaření dražby

Zmaření dražby je neuhrazení ceny vydražitelem ve stanovené lhůtě. V případě dobrovolné dražby hodnoty do 200.000 Kč je vydražitel povinen uhradit cenu ihned po skončení dražby. U ostatních případech je stanovena 10 denní lhůta, u věcí značné hodnoty je stanovena lhůta 3 měsíců.

702119 pohledávek za 2.9 mld. Kč
solventnost hlídána u 64503 firem
2933 registrovaných uživatelů

pohledávky · vymáhání · prevence

hledat dlužníky, pohledávky
ověřit platební morálku firmy

IČ: