Dražebník

Dražebník je osoba, která organizuje dražby a má k tomu příslušné živnostenské oprávnění. K udělení koncese je nutný souhlas Ministerstva pro místní rozvoj. Dražebníkovi se také stanovuje povinnost uzavřít pojištění za škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s jeho činností. Dražebníkovi se ukládá povinnost archivovat písemnosti o průběhu dražby a umožnit kontrolu provádění dražeb zpřístupněním archiválií.

702117 pohledávek za 2.9 mld. Kč
solventnost hlídána u 64503 firem
2933 registrovaných uživatelů

pohledávky · vymáhání · prevence

hledat dlužníky, pohledávky
ověřit platební morálku firmy

IČ: