Dražebník

Dražebník je osoba, která organizuje dražby a má k tomu příslušné živnostenské oprávnění. K udělení koncese je nutný souhlas Ministerstva pro místní rozvoj. Dražebníkovi se také stanovuje povinnost uzavřít pojištění za škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s jeho činností. Dražebníkovi se ukládá povinnost archivovat písemnosti o průběhu dražby a umožnit kontrolu provádění dražeb zpřístupněním archiválií.

640782 pohledávek za 3.0 mld. Kč
solventnost hlídána u 62608 firem
2782 registrovaných uživatelů

pohledávky · vymáhání · prevence

hledat dlužníky, pohledávky
ověřit platební morálku firmy

IČ: