Licitátor

Licitátor je osoba oprávněná činit jménem a na účet dražebníka úkony při dražbě (např. obrací se na účastníky dražby s výzvou k podání nabídky). Dražebník může být, je-li fyzickou osobou, i licitátorem. Dražební jistota se vydražiteli nevrací, započítá se spolu s příslušenstvím na cenu dosaženou vydražením.

627062 pohledávek za 3.0 mld. Kč
solventnost hlídána u 62494 firem
2777 registrovaných uživatelů

pohledávky · vymáhání · prevence

hledat dlužníky, pohledávky
ověřit platební morálku firmy

IČ: