Licitátor

Licitátor je osoba oprávněná činit jménem a na účet dražebníka úkony při dražbě (např. obrací se na účastníky dražby s výzvou k podání nabídky). Dražebník může být, je-li fyzickou osobou, i licitátorem. Dražební jistota se vydražiteli nevrací, započítá se spolu s příslušenstvím na cenu dosaženou vydražením.

702118 pohledávek za 2.9 mld. Kč
solventnost hlídána u 64503 firem
2933 registrovaných uživatelů

pohledávky · vymáhání · prevence

hledat dlužníky, pohledávky
ověřit platební morálku firmy

IČ: