Příslušenství pohledávky

Příslušenství pohledávky (§ 121 ObčZ) zahrnuje úrok z prodlení, smluvní pokutu a náklady spojené s jejich uplatněním.

702119 pohledávek za 2.9 mld. Kč
solventnost hlídána u 64503 firem
2933 registrovaných uživatelů

pohledávky · vymáhání · prevence

hledat dlužníky, pohledávky
ověřit platební morálku firmy

IČ: