Příslušenství pohledávky

Příslušenství pohledávky (§ 121 ObčZ) zahrnuje úrok z prodlení, smluvní pokutu a náklady spojené s jejich uplatněním.

627062 pohledávek za 3.0 mld. Kč
solventnost hlídána u 62494 firem
2777 registrovaných uživatelů

pohledávky · vymáhání · prevence

hledat dlužníky, pohledávky
ověřit platební morálku firmy

IČ: