Faktura

Faktura je listina, v které dodavatel vyjadřuje peněžní nárok vůči odběrateli za dodané zboží nebo služby. Český právní systém neobsahuje zákonnou definici faktury. Faktura sama o sobě neznamená povinnost zaplatit. Tuto povinnost musí smluvní strany zakotvit např. do kupní smlouvy. Má-li faktura sloužit jako daňový doklad, musí být vystavena ve lhůtách stanovených zákonem a mít náležitosti daňového dokladu, které stanovuje Zákon o dani z přidané hodnoty.

702117 pohledávek za 2.9 mld. Kč
solventnost hlídána u 64503 firem
2933 registrovaných uživatelů

pohledávky · vymáhání · prevence

hledat dlužníky, pohledávky
ověřit platební morálku firmy

IČ: