Platební historie

Platební historie je v kontextu těchto stránek chronologický záznam platebních zkušeností. Teprve na základě několika po sobě jdoucích platebních zkušeností lze stanovit, zda má někdo dobrou či špatnou platební kázeň. Platební nekázni odběratelů lze předcházet pomocí řízení pohledávek, jenž zahrnuje monitoring platební morálky odběratelů.

664769 pohledávek za 3.0 mld. Kč
solventnost hlídána u 65098 firem
2820 registrovaných uživatelů

pohledávky · vymáhání · prevence

hledat dlužníky, pohledávky
ověřit platební morálku firmy

IČ: