Platební kázeň

Platební kázeň je pravidelné dodržování termínu splatnosti pohledávek odběratelem. Obchodní management často dlouholetým spolehlivým odběratelům bezmezně důvěřuje a rezignuje u nich na jakoukoliv prevenci. Platební kázeň je však relativní, může se kdykoliv změnit. Více o tomto neduhu pojednává sekce pohledávky. Před platební nekázní se lze do velké míry bránit pomocí řízení pohledávek.

702118 pohledávek za 2.9 mld. Kč
solventnost hlídána u 64503 firem
2933 registrovaných uživatelů

pohledávky · vymáhání · prevence

hledat dlužníky, pohledávky
ověřit platební morálku firmy

IČ: