Konkurs

Konkurs (zákon č. 328/1991 Sb.) je právní režim, jehož cílem je uspořádání majetkových poměrů dlužníka, který je v úpadku, a dosažení poměrného uspokojení všech věřitelů z majetku tvořícího konkursní podstatu, t. j. nejenom uspokojení toho věřitele, který byl navrhovatelem ve věci prohlášení konkursu. Poměrné uspokojení věřitelů dlužníka nelze chápat absolutně, ale pouze jako poměrné uspokojení věřitelů, jejichž pohledávky jsou stejné kategorie. Důsledkem konkursu je zpravidla ekonomický zánik úpadce. Konkurs je jednou z možností, jak vymáhat pohledávky.

702125 pohledávek za 2.9 mld. Kč
solventnost hlídána u 64503 firem
2933 registrovaných uživatelů

pohledávky · vymáhání · prevence

hledat dlužníky, pohledávky
ověřit platební morálku firmy

IČ: