Úpadek a předlužení

Úpadek (§ 1 zákon o konkurzu a vyrovnání) je stav, kdy dlužník má nejméně dva věřitele a není schopen po delší dobu plnit své splatné závazky. Zastavil-li dlužník platby, má se za to, že není schopen po delší dobu splácet své závazky. Dlužník je také v úpadku, je-li předlužen, tzn. splatné závazky jsou vyšší než majetek. Do majetku lze zahrnout i očekávaný výnos z pokračující podnikatelské činnosti, lze jej důvodně předpokládat. Pro naplnění definice úpadku stačí, aby se úpadek projevil pouze jednou z předpokládaných forem.

Registr dlužníků ke stažení.

702119 pohledávek za 2.9 mld. Kč
solventnost hlídána u 64503 firem
2933 registrovaných uživatelů

pohledávky · vymáhání · prevence

hledat dlužníky, pohledávky
ověřit platební morálku firmy

IČ: