Vyrovnání

Dlužník může podat návrh na vyrovnání pokud splňuje podmínky pro prohlášení konkurzu. K tomuto návrhu musí připojit úplný seznam svého majetku. Předpokladem pro povolení vyrovnání je nabídka na zaplacení alespoň 30% pohledávek do dvou let věřitelům, jejichž pohledávky nemají přednostní právo. Při vyrovnacím jednání soud zjistí, kteří věřitelé jsou ochotni přijmout návrh na vyrovnání. Po nabytí právní moci usnesení o potvrzení vyrovnání a splnění povinností z něho vyplývajících dlužníkem pokračuje dlužník ve svém podnikání. Po dobu vyrovnání nemůže být navržen konkurz ani veden výkon rozhodnutí pro pohledávky, které nemají přednostní právo.

702119 pohledávek za 2.9 mld. Kč
solventnost hlídána u 64503 firem
2933 registrovaných uživatelů

pohledávky · vymáhání · prevence

hledat dlužníky, pohledávky
ověřit platební morálku firmy

IČ: