Prodlení dlužníka

Prodlení dlužníka (§ 365-369 ObchZ) nastává, jestliže dlužník nesplní řádně a včas svůj závazek. Dlužník však není v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení věřitele. Věřitelé mnohdy zveřejňují své dlužníky s cílem své pohledávky vymoci. Seznam neplatičů.

640782 pohledávek za 3.0 mld. Kč
solventnost hlídána u 62608 firem
2782 registrovaných uživatelů

pohledávky · vymáhání · prevence

hledat dlužníky, pohledávky
ověřit platební morálku firmy

IČ: