Převzetí dluhu, intercese

Převzetí dluhu (§ 531-532 ObčZ) představuje změnu v osobě dlužníka. Dá-li k tomu věřitel souhlas, nastoupí nový dlužník na místo původního dlužníka (privativní intercese). Převezme-li někdo dluh smlouvou s věřitelem bez dohody s dlužníkem, stává se dlužníkem vedle původního dlužníka (kumulativní intercese). Smlouvy o převzetí dluhu vždy musí mít písemnou formu. Obsah závazku se převzetím dluhu nemění, avšak zajištění pohledávky poskytnuté třetími osobami trvá jen tehdy, jestliže tyto osoby souhlasí se změnou v osobě dlužníka.

702118 pohledávek za 2.9 mld. Kč
solventnost hlídána u 64503 firem
2933 registrovaných uživatelů

pohledávky · vymáhání · prevence

hledat dlužníky, pohledávky
ověřit platební morálku firmy

IČ: