Data zpřístupněna webem BPX.cz jsou neověřená, potencionálně nepravdivá, mají pouze informativní charakter. Nemají žádnou právní relevanci a závaznost, nemohou být použita v soudním či rozhodčím řízení ani v jiných řízeních před orgány veřejné správy či samosprávy. Uvedené pohledávky či finanční závazky jednotlivých subjektů nemusí znamenat insolventnost či předlužení dlužníků. Důrazně doporučujeme ověření a upřesnění prezentovaných informací u inzerenta (pouze upozorňujeme na výskyt zadaného subjektu např. v Centrální evidenci úpadců, po upřesnění můžete zjistit, že jedná o dávno ukončený úpadek).

směr firma hodnota info inzerent
nabídka 4RAILWAY s.r.o 20 700 CZK Poznámka zveřejněno na www.bpx.cz dne 10. 01. 2017
kontakt získá uživatel s tarifem Full po přihlášení
Klikněte, pokud jste hledali tuto firmu podle názvu a pro zobrázení personálních vazeb ji chcete vyhledat znovu přes IČ 27351092

Správná kontrola odběratelů musí být pravidelná a proto je pracná, zejména pokud máte odběratelů mnoho. Zašlete nám IČ odběratelů, které chcete kontrolovat. Počet není omezen. Každé 3 týdny budou IČ zkontrolována a výsledek Vám bude zaslán mailem. Tato služba je součástí placeného tarifu Full

pohledávky · vymáhání · prevence

hledat dlužníky, pohledávky
ověřit platební morálku firmy

IČ: