Druhotná platební neschopnost

Druhotná platební neschopnost představuje situaci, kdy dlužník není schopen dostát svým závazkům z důvodu insolvence svých odběratelů. Druhotná platební neschopnost poskytuje více možností vymáhání pohledávek, například pomocí náhradního plnění nebo swapu.

627062 pohledávek za 3.0 mld. Kč
solventnost hlídána u 62494 firem
2777 registrovaných uživatelů

pohledávky · vymáhání · prevence

hledat dlužníky, pohledávky
ověřit platební morálku firmy

IČ: