Dražba

Dražba resp. aukce (zákon č. 26/2000 Sb. ) je veřejné jednání, jehož účelem je přechod vlastnického nebo jiného práva k předmětu dražby, konané na základě návrhu navrhovatele, při němž se licitátor obrací na přítomné osoby s výzvou k podávání nabídek. Nejnižší podání činí nejméně jednu polovinu odhadnuté ceny, snížit toto podání je možno jen o částku sjednanou ve smlouvě o provedení dražby. Dražba obvykle končí udělením příklepu poté, co ani po dvojí výzvě učiněné s časovým odstupem nebylo učiněno vyšší podání. Dražba je jedna z možností vymáhání pohledávek.

702075 pohledávek za 2.9 mld. Kč
solventnost hlídána u 64503 firem
2933 registrovaných uživatelů

pohledávky · vymáhání · prevence

hledat dlužníky, pohledávky
ověřit platební morálku firmy

IČ: