Podnikové řízení

Vedení se zabývá prvořadou otázkou: Co dělat? Řízení je zaměřeno na otázku: Jak to udělat nejlépe? Řízení je dělání věcí správně, vedení je dělání správných věcí. Řízení říká dělníkům jak efektivně kácet, vedení zaručuje, že se kácí ve správném lese. Jako jednotlivci nebo podniky jsme často tak zaměstnáni prosekáváním podrostu, že si ani nevšimneme, že jsme v nesprávném lese. V rychle se měnícím prostředí, ve kterém žijeme, je správné vedení důležitější než kdykoliv předtím. [Stephen R. Covey]

Kvalitu podnikového vedení a řízení, jehož součástí je i řízení pohledávek, lze otestovat na následujících otázkách:

Efektivní podnikové řízení

Hlavní překážkou efektivního řízení je časově zaneprázdněný management firem. Takový management řeší pouze nejpalčivější problémy a nezbývá mu již dostatek času na dlouhodobé plánování, efektivní řízení a delegování úkolů. Vázne firemní komunikace, lidově řečeno "pravice neví, co dělá levice". Management tyto nedostatky zpravidla kompenzuje dalším časem, který věnuje práci.

Podniky nemají až takový problém se zavedením řízení pohledávek, ale s jeho důsledným a dlouhodobým dodržováním. V zajištění funkčnosti i po několika letech nebo několika personálních změnách. Jsme Vám k dispozici v oblasti poradenství při implementaci řízení pohledávek do podnikového řízení. Pomocnou ruku Vám podáme zejména při tvorbě podnikové směrnice pro řízení pohledávek.

702119 pohledávek za 2.9 mld. Kč
solventnost hlídána u 64503 firem
2933 registrovaných uživatelů

pohledávky · vymáhání · prevence

hledat dlužníky, pohledávky
ověřit platební morálku firmy

IČ: