Předmět dražby

Z veřejných dražeb se vylučuje věc, na kterou byl vydán exekuční příkaz nebo se na ní vztahuje rozhodnutí soudu, jímž bylo vydáno předběžné opatření omezující s ní nakládat. Dále jsou vyloučeny z veřejných dražeb cenné papíry. Jsou vyloučeny nemovitosti, s nimiž je nakládání omezeno např. předkupním nebo zadržovacím právem.

702075 pohledávek za 2.9 mld. Kč
solventnost hlídána u 64503 firem
2933 registrovaných uživatelů

pohledávky · vymáhání · prevence

hledat dlužníky, pohledávky
ověřit platební morálku firmy

IČ: