Soudní řízení

Při absenci podkladů prokazující oprávněnost pohledávky je nezbytné se obrátit na soud. Důkazní břemeno je na straně údajného věřitele. Soudní řešení je zdlouhavé, dává dlužníkovi dostatek prostoru pro vykličkování, je drahé - soudní poplatek ve výši čtyř procent nominální hodnoty pohledávky a odměna právnímu zástupci. V případě úspěchu získá věřitel pravomocné rozhodnutí (exekuční titul). Soudní poplatky a odměnu právnímu zástupci hradí dlužník jako příslušenství pohledávky spolu s úroky z prodlení a případnými smluvními sankcemi.

Soudní řízení je jedním ze způsobů, jak vymáhat pohledávky.

702118 pohledávek za 2.9 mld. Kč
solventnost hlídána u 64503 firem
2933 registrovaných uživatelů

pohledávky · vymáhání · prevence

hledat dlužníky, pohledávky
ověřit platební morálku firmy

IČ: