Promlčení pohledávky

Promlčení pohledávky (§100-110 ObčZ, §387-408 ObchZ) neznamená, že právo zaniká, ale nemůže být v zákonné době uplatněno u soudu, pokud se dlužník promlčení dovolá. Nestanoví-li zákon jinak, činí obecně promlčecí doba pro obchodně právní (podnikatel - podnikatel) vztahy 4 roky a pro občanskoprávní (podnikatel - zákazník) vztahy 3 roky. Promlčecí doba u plnění závazku běží ode dne splatnosti. Promlčecí doba se zastaví, pokud věřitel za účelem uspokojení nebo určení svého práva podá žalobu k soudu.

Rozhodné pro promlčení není, zda jste dlužníka upomínali, ale zda jste podali žalobu k soudu. To, že pohledávka 3 resp. 4 roky po splatnosti není promlčená, lze prokázat písemným uznáním závazku resp. dluhu dlužníkem nebo zahájením soudního či rozhodčího řízení.

702118 pohledávek za 2.9 mld. Kč
solventnost hlídána u 64503 firem
2933 registrovaných uživatelů

pohledávky · vymáhání · prevence

hledat dlužníky, pohledávky
ověřit platební morálku firmy

IČ: