Konkurzní řízení

Po doručení návrhu na prohlášení konkurzu nesmí dlužník činit právní úkony, které by mohly vést ke zmenšení jeho majetku. Soud může ještě před prohlášením konkurzu ustanovit do funkce předběžného správce. Dlužník pak může disponovat se svým majetkem jen s jeho souhlasem. Nepostačuje-li majetek dlužníka k úhradě nákladů konkurzu, soud návrh na prohlášení konkurzu zamítne pro nedostatek majetku a zároveň podá návrh na výmaz dlužníka z obchodního rejstříku.

Účinnost prohlášení konkurzu nastává vyvěšením na úřední desce soudu. Po prohlášení konkurzu platí zákaz započtení pohledávky. Osoby, které zajistily pohledávky úpadce, jsou povinny uhradit pohledávky či vyplatit cenu zástavy. Věřitelé přihlašují u správce konkurzní podstaty své pohledávky. Soupis konkurzní podstaty provedený správcem jej opravňuje ke zpeněžení sepsaného majetku. Konkurzní podstata může rozšířena i o majetek jiných osob než dlužníka (majetek nabytý na základě neúčinných právních úkonů dlužníka). Dlužník je ze zákona povinen sestavit seznam svého majetku.

Informace ohledně vymáhání pohledávek.

702118 pohledávek za 2.9 mld. Kč
solventnost hlídána u 64503 firem
2933 registrovaných uživatelů

pohledávky · vymáhání · prevence

hledat dlužníky, pohledávky
ověřit platební morálku firmy

IČ: