Návrh na prohlášení konkurzu

Návrh na prohlášení konkurzu má povinnost podat právnická osoba a fyzická osoba podnikatelé úpadku. Právnická osoba v likvidaci musí podat návrh na prohlášení konkurzu jen je-li předlužena. Za osoby povinné podat návrh na konkurz označuje zákon i statutární orgány právnické osoby, likvidátora právnické osoby v likvidaci a zákonné zástupce fyzické osoby. Sankcí za nesplnění povinnosti podat návrh na prohlášení konkurzu je odpovědnost za škodu, která tím věřitelům úpadce vznikne a lze uplatnit i trestní odpovědnost (§126 tr.z.).

Navrhovatel prohlášení konkurzu nemusí osvědčovat existenci majetku dlužníka, který by postačoval ke krytí nákladů konkurzu. K provedení konkurzu je již existence potřebného majetku nezbytná. Záloha, kterou je navrhovatel povinen soudu na vyžádání poskytnout, činí až 50.000 Kč a může být vyžádána i opakovaně. Namísto návrhu na prohlášení konkurzu lze podat návrh na vyrovnání. Pokud však vyrovnání nebude povoleno, je třeba do 15-ti dnů realizovat návrh na konkurz.

702075 pohledávek za 2.9 mld. Kč
solventnost hlídána u 64503 firem
2933 registrovaných uživatelů

pohledávky · vymáhání · prevence

hledat dlužníky, pohledávky
ověřit platební morálku firmy

IČ: