Započtení pohledávky

Zápočet pohledávky (§ 580-581 ObčZ) je způsob zániku závazků v případě, mají-li věřitel a dlužník vzájemné pohledávky. Pokud se vzájemné pohledávky kryjí a některý z účastníků učiní vůči druhému projev směřující k započtení, nastane zánik pohledávek okamžikem, kdy se pohledávky způsobilé k započtení setkají.

Příklad:
Máte závazek vůči subjektu A. Vyhledáním subjektu A na těchto stránkách zcela vpravo nahoře zjistíte, že váš věřitel figuruje v databázi dlužníků. Je na něj nabízena pohledávka. Pak můžete od inzerenta tuto pohledávku s dohodnutou slevou odkoupit a započíst ji proti závazku, který máte vůči věřiteli.

702118 pohledávek za 2.9 mld. Kč
solventnost hlídána u 64503 firem
2933 registrovaných uživatelů

pohledávky · vymáhání · prevence

hledat dlužníky, pohledávky
ověřit platební morálku firmy

IČ: