Postoupení pohledávky, cese

Postoupení pohledávky (§ 524-530 ObčZ) je změna v osobě věřitele. Na základě písemné smlouvy postupuje původní věřitel (postupitel, cedent) pohledávky, které má vůči dlužníkovi (debitor cesssus), jinému subjektu (postupník, cesionář). K postoupení pohledávky není nutný souhlas dlužníka. Pohledávky k postoupení naleznete v seznamech dlužníků.

702118 pohledávek za 2.9 mld. Kč
solventnost hlídána u 64503 firem
2933 registrovaných uživatelů

pohledávky · vymáhání · prevence

hledat dlužníky, pohledávky
ověřit platební morálku firmy

IČ: