Platební zkušenosti

Platební zkušenosti jsou informace o platební kázni firem. Může se jednat o pozitivní nebo negativní platební zkušenosti. Při interpretaci platební zkušenosti je nutné mít na mysli následující skutečnosti.

Začne-li se firma propadat do insolvence, přestanete nejprve platit méně významným dodavatelům (např. uklizečka na živnostenský list). Naopak závazky vůči mobilnímu operátorovi hrazeny budou. Ve stejný okamžik může tedy být platební morálka stejného subjektu různá. Proto jsem platební zkušenosti i od méně významných firem tak cenné.

Skutečnou ochranou před platební nekázní odběratelů je komplexní řízení pohledávek, které mimo jiné zahrnuje monitorování platební morálky odběratelů.

702118 pohledávek za 2.9 mld. Kč
solventnost hlídána u 64503 firem
2933 registrovaných uživatelů

pohledávky · vymáhání · prevence

hledat dlužníky, pohledávky
ověřit platební morálku firmy

IČ: