Druhotná platební neschopnost

Druhotná platební neschopnost představuje situaci, kdy dlužník není schopen dostát svým závazkům z důvodu insolvence svých odběratelů. Druhotná platební neschopnost poskytuje více možností vymáhání pohledávek, například pomocí náhradního plnění nebo swapu.

702118 pohledávek za 2.9 mld. Kč
solventnost hlídána u 64503 firem
2933 registrovaných uživatelů

pohledávky · vymáhání · prevence

hledat dlužníky, pohledávky
ověřit platební morálku firmy

IČ: