Zajištění postoupením pohledávky

Zajištění postoupením pohledávky (§ 554 ObčZ) je o obdobným institutem jako zajišťovací převod práva u kterého je předmětem převodu pohledávka s tím rozdílem, že může být použita nejen pohledávka dlužníka, ale také pohledávka třetí osoby, která je ochotna zajistit závazek dlužníka. Pohledávka, která má sloužit k zajištění pohledávky věřitele, musí být převoditelná. Ve smlouvě, která vyžaduje písemnou formu, je třeba sjednat závazek věřitele ke zpětnému postoupení pohledávky, jestliže zajištěný závazek bude splněn.

Další varianty zajištění pohledávek.

702075 pohledávek za 2.9 mld. Kč
solventnost hlídána u 64503 firem
2933 registrovaných uživatelů

pohledávky · vymáhání · prevence

hledat dlužníky, pohledávky
ověřit platební morálku firmy

IČ: