Uspokojení pohledávek v konkurzu

Oddělení věřitelé, kteří mají pohledávky zajištěny zástavními právy, mohou v průběhu konkurzního řízení obdržet uspokojení pohledávky do výše 70 procent výtěžku zpeněžení na ně připadajícího. Zbytek jejich pohledávky bude uspokojen v rozvrhu, a to ve třídě, do níž pohledávka dle své povahy patří. V rozvrhu se uspokojí nejdříve dosud nezaplacené pohledávky za podstatou a pracovní nároky. Pohledávky jsou při rozvrhu rozděleny do dvou tříd. Do prvé třídy patří zejména nároky úpadcových zaměstnanců. Druhou třídu tvoří veškeré ostatní pohledávky. Při rozvrhu je z výtěžku zpeněžení konkurzní podstaty vyhrazeno 30 procent na první třídu pohledávek a 70 procent na druhou třídu.

702117 pohledávek za 2.9 mld. Kč
solventnost hlídána u 64503 firem
2933 registrovaných uživatelů

pohledávky · vymáhání · prevence

hledat dlužníky, pohledávky
ověřit platební morálku firmy

IČ: