Pojištění pohledávky

Služba spočívající v náhradě škody dodavateli vzniklé v důsledku nezaplacení pohledávky odběratelem, a to z předem stanovených důvodů, např. z důvodu platební neschopnosti nebo platební nevůle. Pojišťovna vyplácí příslušné plnění snížené o spoluúčast pojištěného (dodavatele). Pojišťovna je také schopna převzít vymáhání pohledávek a náklady na vymáhání pohledávek jsou součástí pojistného plnění. Pojistné se stanovuje jako procento z pojištěného obratu.

Zajištění je vhodné kombinovat s monitoringem platební morálky odběratelů.

702118 pohledávek za 2.9 mld. Kč
solventnost hlídána u 64503 firem
2933 registrovaných uživatelů

pohledávky · vymáhání · prevence

hledat dlužníky, pohledávky
ověřit platební morálku firmy

IČ: