Exekuce

Exekuce (zákon č. 120/2001 Sb. ) je výkon rozhodnutí, řízení, v němž je zjištěné a vykonatelné právo určitou mocí provedeno. Exekuce je jedním z nástrojů vymáhání pohledávek, pokud dlužník (povinný) disponuje majetkem a věřitel (oprávněný) může předložit exekuční titul.

702118 pohledávek za 2.9 mld. Kč
solventnost hlídána u 64503 firem
2933 registrovaných uživatelů

pohledávky · vymáhání · prevence

hledat dlužníky, pohledávky
ověřit platební morálku firmy

IČ: