Dražba nedobrovolná

Dražba nedobrovolná je dražba prováděná na návrh věřitele. Provádí se proti vůli vlastníka věci, za účelem uspokojení pohledávky zástavního věřitele nebo věřitele, jehož pohledávky jsou zajištěny zajišťovacím převodem práva nebo zadržovacím právem. Pohledávky musí být přiznány vykonatelným soudním rozhodnutím, vykonatelným rozhodčím nálezem nebo vykonatelným notářským zápisem.

702101 pohledávek za 2.9 mld. Kč
solventnost hlídána u 64503 firem
2933 registrovaných uživatelů

pohledávky · vymáhání · prevence

hledat dlužníky, pohledávky
ověřit platební morálku firmy

IČ: