Bankovní záruka

Bankovní záruka (§ 313-322 ObchZ) je druhem ručení, kde v roli ručitele vystupuje banka. Bankovní záruka vzniká vystavením záruční listiny bankou. Záruční listina musí mít písemnou formu a obsahuje prohlášení banky, že uspokojí závazek věřitele, jestliže dlužník svůj závazek nesplní nebo jestliže nastanou jiné podmínky. Záruční listina obsahuje rovněž údaj o částce, do jejíž výše se banka zavazuje ručit. Není-li v záruční listině stanoveno jinak, banka zavázaná ručením nemůže vůči věřiteli uplatnit námitky, které by jinak mohl vznést samotný dlužník.

Termínovaná bankovní záruka dovoluje věřiteli dožadovat se plnění na bance jen před uplynutím doby uvedené v záruční listině. Pokud je plnění banky podmíněno předložením určitých dokladů mluvíme o dokumentární bankovní záruce.

Další možnosti zajištění závazku.

702075 pohledávek za 2.9 mld. Kč
solventnost hlídána u 64503 firem
2933 registrovaných uživatelů

pohledávky · vymáhání · prevence

hledat dlužníky, pohledávky
ověřit platební morálku firmy

IČ: